Środki stylistyczne gimnazjum sprawdzian
Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Zadrzyjmy głowy, weźmy się za ręce, Żeby nie zgubić się w trawach, jak w borze.. Środki stylistyczne - środki używane w literaturze (czasem również w filmie), mające na celu wywołanie u czytelnika (lub u widza) określonych emocji, pobudzenie jego wyobraźni epitety : lichą tkaneczkę ,żałosne ubiory, nieszczęsne ochędóstwo, smutne oczy, paski złocone,letniczek pisany , dary płone, apostrofa: moja dziewko droga epitety metaforyczne : sen żelazny .. Doggi-Game - oryginalna gra o psach, zajmuj się czworonogiem i prowadź hodowlę; Jesteś rodzicem?Wybrane środki stylistyczne Środki stylistyczne: epitet przenośnia porównanie wyraz dźwiękonaśladowczy Środki stylistyczne: pytanie retoryczne antyteza zgrubienie, zdrobnienie neologizm anafora, epiforaPo uroczystym charakterze: pisany jest zwykle w podniosłym, patetycznym stylu, zawiera takie środki stylistyczne, jak np. apostrofy (bezpośredni zwrot do osoby lub zjawiska - w tym przypadku do ojczyzny), wyliczenia, anafory (powtórzenia wyrazów na początku wersów).Plik sprawdzian środki stylistyczne klasa 1 gimnazjum.pdf na koncie użytkownika twomoons50 • Data dodania: 21 wrz 2018193.. Które z poniższych wyrażeń i zwrotów zaliczamy do animizacji?. Zauważyłeś literówkę lub błąd?. Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4. μεταφορά), inaczej przenośnia - językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów, np. "od ust sobie odejmę", "podzielę się z wami wiadomością" lub "złote serce".Antyteza - środek stylistyczny polegający na zestawieniu elementów znaczeniowo przeciwstawnych w jedną całość treściową w celu uzyskania większej ekspresji, np.: lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć, pełno nas, a jakoby nikogo nie było Inwersja - odwrócenie jakiegoś ustalonego porządku..

Środki stylistyczne: Znajdź słowo.

Powtórzenie 7.. Wypisz z podanego fragmentu epitety: ( 3 pkt. ). a długi rosną b) biały jak gołąb c wiatr wieje d budzą się wspomnieniaZestawy zadań przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii, które mogą być przydatne na zajęciach z tych przedmiotów.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.ŚRODKI STYLISTYCZNE - karta pracy Przeczytaj i powtórz wiadomości o środkach stylistycznych - str. 327-329 w podręczniku.. Animizacja (ożywienie) 12. maggie16 3 lata temu.. Ożywienie 5.. Peryfraza (omówienie) 6.. Wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) 7.. Przenośnia (metafora) 2.. Zawiera 23 pytań.. a) porównanie homeryckie - drugi człon jest znacznie bardziej rozbudowany, pojawia się w poezji epickiejSPRAWDZIAN Z LIRYKI Zofia Dormanowska Syzyf Każdego rana Staję przed stromą górą .. F. Obrazowość, która wynika z użycia środków stylistycznych: epitetów, metafor, porównań, G. Występowanie fabuły, czyli powiązanych ze sobą wydarzeń.. 45minut.pl; Publikacje; Język polski; Autor Katarzyna Chojnacka Data publikacji 2016-03-15 Średnia ocena 5,00 Pobrań .Prywatny akademik - jakie są jego zalety?. 2400 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Sprawdź swoja wiedzę.. Napisz do nas.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem..

Środki stylistyczne Sortowanie grup.

Metafora (przenośnia) 9.. Uosobienie (personifikacja) 6.. Odstępstwo od zwykłegoŚrodki stylistyczne - środki używane w szeroko pojętej sztuce, mające na celu wywołanie u odbiorcy pożądanych emocji, środki artystycznego wyrazu, do których zaliczamy: alegoria aliteracjaEssai.. Porównanie 3.. „Płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, zwaliska, ulice i domy znajome z dziecinnych lat" (Jako pierwszy wyraz zapisz epitet, a obok w nawiasie rzeczownik, którego jest określeniem)Środki stylistyczne w języku polskim.. Utwórz .. Klasa 7 Klasa 8 Gimnazjum Polski.. Gdzie to konieczne, dodajemy do zadań omówienia.Sprawdzian „Środki stylistyczne", plik: sprawdzian-srodki-stylistyczne.doc (application/msword) Słowa na czasieŚrodki stylistyczne 1.. Środki poetyckie TEST to 28 poleceń z odpowiedziami dotyczącymi tego tematu.Jak dobrze znasz środki stylistyczne?. Noc już na kwiaty nakłada pieczęcie I z góry spływa kolor po kolorze.Środki poetyckie - sprawdzian..

...Środki stylistyczne (poetyckie) 1.

Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) 8.. Porównanie to zestaw wyrazów połączonych słowem jak, jakby, niby (np. gruby jak beczka, krzyczy jakby .Test sprawdzający z języka polskiego dla kl. VI Data dodania: 2012-06-16 14:59:49 Autor: Agnieszka Chamara Przedstawiam propozycję testu sprawdzającego dla kl.Porównanie- rodzaj figury stylistycznej polegający na skomponowaniu słów w celu uwydatnienia podobieństw np. wielki jak dąb , splecione ręce jak bukiety róż.. Zdrobnienie 11.. Nazwij środki stylistyczne:Środki stylistyczne cz. 2; Środki stylistyczne cz. 2, test z języka polskiego Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V.Środki stylistyczne i gatunki literackie • Gimnazjum • pliki użytkownika honda1987 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw spr.kl 1 3.doc, środki stylistyczne spr.pdfŚRODKI STYLISTYCZNE - TEST wersja A Czesław Miłosz „Wyprawa do lasu" Drzewa ogromne, że nie widać szczytu, Słońce zachodząc różowo się pali Na każdym drzewie jakby na świeczniku, A ludzie idą ścieżką, tacy mali..

Sprawdzian - środki stylistyczne Grupa A 1.

Porównanie 3.. Przenośnia to zestaw wyrazów, które uzyskały nowe znaczenie (np. rzucić okiem- spojrzeć) 2.. Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie.. Personifikacja (uosobienie) 10.. Udostępnij..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt